Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Uslugi SLV-GSI Polska

Usługi SLV-GSI POLSKA

1. Certyfikacja systemów Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090-1 (Jednostka notyfikowana DVS-ZERT-nr 2451)

2. Świadectwa kwalifikacyjne i certyfikacja wytwórców konstrukcji spawanych zgodnie z normą:

  • Spełnienie wymagań EN 1090 w zakresie spawalnictwa – Certyfikat Spawalniczy wg Tablicy B.1 w EN 1090-1
  • Spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie wg DIN EN ISO 3834 (Jednostka akredytowana DVS Zert),
  • EN 15085 - Budowa pojazdów szynowych,
  • EN ISO 17660 - Spawanie stali zbrojeniowej,
  • TRT 009 - Zbiorniki spawane,
  • DB AG Richtlinie 826 (Spawanie szyn kolejowych - szyny/rozjazdy),
  • DVS Richtlinie 2718/2719 (Spawanie w sektorze zbrojeniowym),
  • DVS Ritchlinie 2715 dla lotnictwa i pojazdów kosmicznych - część 1,
    Uznanie dla personelu nadzorującego przy budowie samolotów i pojazdów kosmicznych.

 

3. Certyfikacje systemów Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001 (DVS ZERT)

4. Szkolenie spawaczy - kursy spawania z wykorzystaniem trenażera.

5. Szkolenie przecinaczy tlenowych.

6. Egzaminowanie spawaczy wg EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 i operatorów wg EN ISO 14732

7. Szkolenie personelu badań nieniszczących wraz z certyfikacją wg EN ISO 9712

8. Szkolenie personelu badań niszczących, badania makrograficzne wg EN ISO 17639

9. Kwalifikowanie technologii spawania.

10. Nadzory przy wykonawstwie oraz odbiory konstrukcji spawanych w tym również w zakresie prac antykorozyjnych. 

11. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz seminariów w zakresie konstrukcji spawanych oraz ochrony antykorozyjnej w tym kursy inspektorów NS 476 FROSIO