Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Szkolenie: BADANIA WIZUALNE VT1+2

Szkolenie z zakresu „Badania wizualne złączy spawanych w I i II stopniu kwalifikacji wg ISO 9712”


Szanowni Państwo,
SLV-GSI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, reprezentująca na terenie Polski jednostkę notyfikowaną DVS ZERT GmbH ( nr ident. 2451) oraz uznane jednostki certyfikujące w obszarze niemieckich przepisów budowlanych - SLV-Duisburg, SLV-Halle, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu:

„Badania wizualne złączy spawanych w I i II stopniu kwalifikacji wg ISO 9712.”


Kurs, obejmujący 40 godzin szkolenia, pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania produkcyjnych badań wizualnych oraz przygotowuje kandydatów do egzaminu certyfikującego VT2.

Poniżej szczegóły dotyczące szkolenia z zakresu badań wizualnych złączy spawanych – VT2:

  • miejsce szkolenia: Zabrze, ul. Wolności 191 (siedziba firmy SLV-GSI Polska Sp. z o.o.);
  • planowane daty szkolenia: 23-27.09.2024 i 18-22.11.2024
  • w cenie szkolenia: kawa, herbata oraz obiad.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 2.800,00 zł + 23 % VAT/ za osobę.
Koszt egzaminu certyfikującego: 1.700,00 zł + 23 % VAT/ za osobę.


W cenie egzaminu zawarte są koszty wystawienia certyfikatu.

Na potrzeby szkolenia należy przygotować:

  • kopię dyplomu/świadectwa ukończonej szkoły,
  • badanie lekarskie (test widzenia w załączniku, do potwierdzenia przez lekarza),
  • kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu (formularz w załączniku),
  • kartę zgłoszenia udziału w egzaminie (formularz w załączniku).

Oryginały powyższych dokumentów uczestnicy przekażą organizatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie jest przekazanie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres mail: szkolenia(at)slv-polska.pl oraz wniesienie opłaty na konto SLV-GSI Polska Spółka z o.o. (Pekao S.A. nr konta 59 1240 4849 1111 0010 8874 8909) najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Osoba do kontaktu: Sebastian Kondoszek- tel. 606 557 642.

SZKOLENIE
Szkolenie z zakresu badań wizualnych (VT) złączy spawanych na poziomie 2 organizowane przez SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, prowadzone w oparciu o programy własne Ośrodka Szkolenia zgodnie z wymaganiami normy ISO 9712.
Po zakończeniu szkolenia słuchacze mogą przystąpić do egzaminu certyfikującego, po zdaniu którego otrzymują „Certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 2 stopnia wg ISO 9712”. 

Absolwenci kursu, którzy przystępują do egzaminu otrzymują uprawnienia w sektorze przemysłowym - badania przed-eksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem. 
Szkolenie uwzględnia wykłady, pokazy, ćwiczenia, materiały dydaktyczne.

ZAKRES SZKOLENIA
Szkolenie przygotowuje kandydatów do egzaminu certyfikującego oraz pozwala zdobyć niezbędną wiedzęi umiejętności do produkcyjnych badań wizualnych. Uczestników szkolenia uczymy odbiorów połączeń spawanych ze spoinami czołowymi (BW) oraz pachwinowymi (FW), materiałów stalowych (wg EN ISO 5817) oraz aluminiowych (wg EN ISO 10042). Zaletą naszych szkoleń jest też praktyczna ocena przełomów powyższych rodzajów połączeń.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Korzystając z wieloletnich doświadczeń w zakresie badań nieniszczących niemieckiego SLV Halle, na potrzeby szkolenia opracowany został skrypt dla metody wizualnej. W skrypcie szeroko omówiono podstawę fizyczną metody, urządzenia badawcze, normy i przepisy związane z wykonywaniem badań, podstawy spawalnictwa oraz problematykę produkcyjnych badań wizualnych.

PROWADZĄCY
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczony personel SLV-GSI Polska Sp. z o.o. Wśród prowadzących szkolenie znalazły się osoby z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym oraz inspektorzy SLV. Osoby prowadzące zajęcia posiadają certyfikaty kompetencji 3 stopnia w metodzie wizualnej (VT3) oraz kompetencje w innych metodach (MT, PT, RT, UT), a także posiadają międzynarodowe dyplomy Inżyniera Spawalnika (IWE) i Inspektora Spawalnika (IWI-C)

EGZAMIN
Egzaminy kwalifikacyjne według ISO 9712 oraz dyrektywy 2014/68/UE realizowane są przez Jednostkę Certyfikującą Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD Industrie Service GmbH.