Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez „SLV-GSI Polska” sp. z o.o. w Zabrzu

Informujemy, że firma „SLV-GSI Polska” sp. z o.o. w Zabrzu, przy ul. Wolności 191 (dalej SLV-GSI) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

SLV-GSI jako podmiot prowadzący szkolenia i seminaria przetwarza dane jako ich administrator (dalej: Administrator). Zgodnie z RODO z powyższego faktu wynika obowiązek przekazania informacji dotyczących okoliczności przetwarzania danych przez SLV-GSI. Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane wyłączenie w sytuacji udzielenia zgody.

Pragniemy zatem poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: „SLV-GSI Polska” sp. z o.o. w Zabrzu (41-800), przy ul. Wolności 191, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000238536, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542524804, REGON: 240144813, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem siedziby, jak również  mailowo pod adresem : sekretariat(at)slv-polska.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonywania prowadzonej przez siebie działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń i seminariów, w tym (o ile wynika to z charakteru szkolenia/seminarium) do organizacji egzaminów oraz wystawiania i potwierdzania certyfikatów ukończenia kursu lub zaświadczeń o udziale w szkoleniu/seminarium. W ramach swojej działalności Administrator prowadzi także marketing świadczonych przez siebie usług.
 4. Dane przetwarzane przez Administratora w celach realizacji zawieranych usług szkoleniowych, przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizacja usług na podstawie umowy zawartej poprzez złożenie zgłoszenia szkoleniowego.
 5. Dane przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, przetwarzane są w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie tych danych.
 6. Administrator przetwarza tylko te dane, które są wyłącznie niezbędne w celu realizacji usług.
 7. Administrator korzysta z automatycznego przetwarzania danych w celu odpowiedniego dostosowania oferowanych usług.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie uprawnione organy władzy publicznej, podwykonawcy Administratora w zakresie realizowanych usług z zakresu księgowego, prawnego i informatycznego oraz podmioty udzielające Administratorowi uprawnienia do certyfikacji.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy oraz okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, do momentu wycofania zgody.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  a.      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  b.      żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  c.      żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  d.      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e.      żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do wskazanego podmiotu,
 11. W każdym czasie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 13. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem pod adresami wskazanymi w pkt. 1 i 2.
 14. Ponadto, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z przepisami prawa.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia umów.  Odmowa podania danych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.