Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy:

 • Wymagania jakości dla złączy spawanych:

  – nowe wydanie normy EN ISO 5817:2023

  – zalecenia do określania poziomów jakości dla złączy wykonywanych wiązką promieniowania laserowego; EN ISO 13919

  – stopnie przygotowania spoin przed nakładaniem farb; EN ISO 8501-3.

 • Nagrzewanie indukcyjne jako alternatywa dla stosowania palników gazowych wraz z praktyczną prezentacją przez firmę „Technika Spawalnicza”.

 • Spawanie laserowe jako coraz szerzej stosowana alternatywa dla spawania łukowego.

  Zaawansowane systemy IPG Photonics do spawania laserowego:

  – ręczne spawanie laserowe z zastosowaniem spawarki LightWeld 1500

  – wsparcie techniczne IPG Photonics w zakresie możliwości zastosowania technologii laserowych.

 • Projektowanie profili SIN z wykorzystaniem programu SINBEAM.

 • Robotyzacja procesu produkcji konstrukcji stalowych.

 • Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) i egzaminowanie spawaczy w zakresie ręcznego spawania laserowego.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7.12.2023 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!)  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl  

 

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu  -   570,00   netto  + VAT        ( 701,10 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty   -   30 listopada 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

1. Program seminarium
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium [pdf]

 


Wróć