Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Po RAZ PIERWSZY W POLSCE Kurs personelu antykorozji – KOR-Schein wg ZTV-ING

W przypadku konstrukcji przeznaczonej na rynek niemiecki obowiązują wymagania przepisu ZTV-ING „Dodatkowe warunki techniczne umów
i wytyczne dla konstrukcji inżynierskich”.

Jednym z wymagań jest posiadanie personelu kwalifikowanego w zakresie antykorozji (wymaganie dotyczy również kierowników budowy).

Według ZTV-ING, część 4, rozdział 3 „Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych” – „Brygadzista prac antykorozyjnych musi posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem”.

Tym potwierdzeniem dla wykonawców niemieckich jest świadectwo szkolenia Rady Doradczej Federalnego Stowarzyszenia ochrony antykorozyjnej

e.V. (BVK) „KOR-Schein”. (kurs 3 tygodnie – odnawiany co 3 lata)

Dla oferentów zagranicznych wymagany jest równorzędny dowód kwalifikacji”.

 

W wielu przypadkach, gdy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonywane jest przez firmy polskie, występują problemy z jednoznacznym stwierdzeniem jakie świadectwo może zostać uznane jako „równorzędny dowód kwalifikacji”.

Wychodząc na przeciw potrzebom SLV-GSI Polska Sp. z o.o.

Proponuje Państwu uzyskanie świadectwa równoważnego do świadectwa KORSchein.

(kurs i egzamin w języku polskim).

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma świadectwo równorzędne z certyfikatem KOR-Schein wystawione przez SLV Duisburg (Jednostka uprawniona przez BVK do prowadzenia szkoleń KOR-Schein).

Proponujemy Państwu 2 drogi uzyskania Świadectwa równoważnego do KORSchein.

- wersja 1. Dla osób posiadających certyfikat inspektora antykorozji FROSIO

(kurs 2 tygodniowy) lub kurs IBDiM „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach mostowych” (kurs 3 tygodnie).
Wymagany jest dodatkowo uzupełniający kurs trwający 1 tydzień w dniach 6-10.11.2023 (miejsce kursu – Zabrze). Egzamin w dniu 10.11.2023

- wersja 2 dla osób nieposiadających certyfikatu inspektora FROSIO lub certyfikatu IBDiM.

Kurs 2 tygodniowy we wrześniu 16-27.09.2023 (miejsce kursu - Międzyzdroje). + kurs trwający 1 tydzień w dniach 6-10.11.2023 (miejsce kursu – Zabrze). Egzamin w dniu 10.11.2023

Zainteresowanych proszę o kontakt

Jerzy Kozłowski

jerzy.kozlowski(at)slv-polska.pl

786 866 587


Wróć