Seminarium

 

Szanowni Państwo,

 

SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z  siedzibą w Zabrzu, reprezentująca na terenie Polski  jednostkę notyfikowaną  DVS ZERT GmbH

( nr ident. 2451 ) oraz uznane jednostki certyfikujące w obszarze niemieckich przepisów  budowlanych - SLV-Duisburg,

SLV Berlin-Brandenburg,  SLV-Halle i  SLV-Hannover ma zaszczyt zaprosić Państwa na  seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych w następującym  obszarze tematycznym :

 

1.        Nowe wydanie normy EN ISO 15614-1:2017  „ Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania . Częsć 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu” - Zasadnicze zmiany i różnice w stosunku do poprzedniego wydania.

 

2.        Urządzenia FRONIUS, kontrolowany przebieg spawania za pomocą modyfikowanych przebiegów prądowo-napięciowych, interpretacja punktu 8.5.2.3.2 „Spawanie ze  sterowanymi  przebiegami prądowymi i/lub napięciowymi” normy EN ISO 15614-1: 2017 .

 

3.        Porównanie wymagań stawianych w zakresie  przygotowania powierzchni przed nakładaniem farb dla spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni wg EN ISO 8501-3 w stosunku do wymagań określonych w innych normach z obszaru spawanych konstrukcji stalowych : EN 1090,  EN ISO 5817, EN ISO 9013, EN 10163

     ( szczegółowy program w załączeniu).

 

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP  oraz pracowników bezpośrednio

związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

 

Główny wykład z zakresu nowej normy EN ISO 15614-1 poprowadzi  Dipl. – Ing. Rolf Fiedler z SLV Duisburg ( wykład tłumaczony będzie na bieżąco na język polski ), zaś pozostałe tematy przedstawią  przedstawiciele firmy Fronius Polska

 oraz p. Jerzy Kozłowski  z  SLV GSI Polska.

 

W związku z aktualnym brakiem oficjalnego tłumaczenia normy EN ISO 15614-1 na język polski każdy z uczestników otrzyma polskie tłumaczenie EN ISO 15614-1:2017 opracowane prze SLV GSI Polska .

 

Ponadto każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu  6.3.2  normy EN 1090-1  podczas audytów systemów ZKP  wg EN 1090-1.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w  Zabrzu,

przy ul. Wolności 190 –  parking z tyłu lokalu. W związku z wydawaniem materiałów szkoleniowych przed wykładami prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie.

 

Zainteresowanych  udziałem  w  szkoleniu  prosimy  o  czytelne  i  dokładne  wypełnienie  DRUKOWANYMI LITERAMI

( nie pieczątka ! )  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres  e-mail :  seminarium(at)slv-polska.pl   

 

 

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu                      -               480,00  złotych  netto   + VAT        ( 590,40 brutto).

 

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty      -                   7  grudnia  2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.       

 

Zaproszenie

Karta Zgłoszenia

 

 

Z poważaniem

Piotr Gładysz