Seminarium

Szanowni Państwo

SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, reprezentującą DVS Zert
– jednostkę certyfikującą producentów wg EN 15085-2
oraz firmy ALSTOM Konstal S.A. i Fronius Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze seminarium z zakresu:

Spajanie, projektowanie i zabezpieczenie antykorozyjne w budowie pojazdów szynowych


Organizatorzy:
SLV-GSI Polska Sp. z o.o. – Zabrze
Alstom Konstal S. A. – Chorzów
Fronius Polska Sp. z o.o. – Gliwice

Gość (prelegent) specjalny:
Inż. Frank Pickardt - DB Systemtechnik GmbH (Niemcy)

Uczestnicy:
Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką budowania pojazdów szynowych, a w szczególności:

  • osoby nadzoru spawalniczego,
  • osoby nadzorujące proces klejenia,
  • osoby nadzorujące proces zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • pracowników działów zapewnienia jakości (kontroli) w obszarze spajania i antykorozji,
  • kierowników działu zapewnienia jakości,
  • kierowników produkcji,
  • kierowników działów technicznych,
  • kierowników działów handlowych.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w seminarium, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań wytycznych ECWRV w zakresie uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach z zakresu budowy pojazdów szynowych, jak również polskie tłumaczenie przepisu DVS 1621: wyd. listopad 2017 oraz tłumaczenie nowego wydania normy EN ISO 15614­‑1:2017.

Cel seminarium:
Celem niniejszego seminarium jest poszerzenie wiadomości w obszarze budowania pojazdów szynowych. Służy ono przedstawieniu określonych wymagań, ujętych w przepisach technicznych (EN 15085, DIN 6701, wytyczne ECWRV; wytyczne DVS, wytyczne Deutsche Bahn, obowiązujące normy DIN/EN/ISO).

Tematy:
Przekazane i omówione zostaną wymagania tzw. uznanych Reguł Techniki, wymagania dotyczące projektowania pod kątem konstrukcyjnym jak i z zakresu zabezpieczenia antykorozyjnego, wymagania specjalne zamawiających oraz użytkowników.
Wykładowcy Alstom Konstal przedstawią praktyczne spełnienie wymagań w zakresie budowy pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań ALSTOM. Dodatkowo zaprezentowane zostaną symulatory (trenażery) wykorzystywane do praktycznej nauki spawania firm SLV Halle GmbH, Fronius, Soldamatic oraz symulator malowania firmy Alstom.

Trenerzy/ wykładowcy:
Specjaliści firm: SLV­‑GSI Polska; ALSTOM Konstal; DB Systemtechnik GmbH.
Pozostali prowadzący – przedstawiciele firm: Fronius Polska Sp. z o.o., Abicor Binzel.

Miejsce seminarium:
Hotel Sandra SPA
Karpacz
ul. Obrońców Pokoju 3

Czas trwania:
3 dni

Termin seminarium:
07.03.2018 r. – 09.03.2018 r.

Cena seminarium:
1.450,00 zł netto + VAT
(Cena obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe).

Zakwaterowanie:
W cenie ujęto zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość noclegów w pokojach jednoosobowych za dodatkową opłatą 150,00 zł netto.

Ostateczny termin zgłaszania udziału i wpłat należności za uczestnictwo:

23.02.2018 r.

Partner

Abcol Binzer

Zainteresowanych udziałem w naszym seminarium prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie drukowanymi literami (nie pieczątka) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e­‑mail: szkolenia@slv­‑polska.pl