Search

Seminarium we Wrocławiu - relacja

W dniach 3-5.04.2019 w centrum szkoleniowym firmy 3M we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja seminarium dotyczącego budowy pojazdów szynowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez SLV-GSI Polska Sp. z o.o. we współpracy z firmami: Alstom Konstal S.A., Fronius Polska Sp. z o.o., Weilburger Coatings GmbH.

W trakcie trzydniowego spotkania wygłoszonych zostało 15 referatów, których autorami byli przedstawiciele firm organizujących seminarium oraz goście z zagranicy: Petra Steinmuller – Weilburger Coatings GmbH, Frank Picard - DB Systemtechnik GmbH, Thomas Richter – TC-Kleben GmbH. W seminarium uczestniczyło ok 120 osób głównie z firm związanych z wytwarzaniem pojazdów szynowych (wykonawcy i podwykonawcy firm produkujących pojazdy) które mogły wysłuchać interesujących referatów oraz uczestniczyć w cyklu warsztatów z zakresu klejenia, spawania, przygotowania powierzchni i malowania. Ponadto uczestnicy mogli zwiedzić zakłady produkcyjne 3M oraz centrum Innowacji.

Dopełnieniem programu seminarium były warsztaty z zakresu

 • Spawanie w budowie pojazdów szynowych - Alstom Konstal S.A.; Fronius • Polska Sp. z o.o.

 • Klejenie w budowie pojazdów szynowych - Alstom Konstal S.A.; 3M Poland Sp. z o.o.

 • Powłoki lakiernicze w budowie pojazdów szynowych - Alstom Konstal S.A.; Weilburger Coatings GmbH

 • Przygotowanie powierzchni dla procesów specjalnych w budowie pojazdów szynowych - 3M Poland Sp. z o.o.

 

Przedstawione w trakcie seminarium referaty to:

 • Projekt nowego wydania normy EN 15085-2 - listopad 2018 – przedstawienie kierunków zmian. (Marek Kołodziej – SLV-GSI Polska Sp. z o.o.)

 • Innowacyjne powłoki lakiernicze dla skrócenia czasu procesowego w lakierni (Petra Steinmuller – Weilburger Coatings GmbH)

 • Wysokowydajne systemy spawania urządzeniami Fronius w aplikacjach ręcznych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych (Piotr Pałucki - Fronius Polska Sp. z o.o.)

 • Wytyczne DB-Ril. 951.00xx, wymagania w zakresie spawalniczego badania typu konstrukcji, wymagania dotyczące rysunków konstrukcyjnych, materiałów itp. (Frank Pickardt – DB Systemtechnik GmbH)

 • Reguły i przepisy przy zapewnianiu jakości w technologii klejenia (Thomas Richter – TC-Kleben GmbH)

 • Instalacje klejowe w przemyśle kolejowym realizowane zgodnie z założeniami normy DIN6701- przykłady procesów oraz typowe zagrożenia dla procesu klejenia (Tomasz Penkała – Alstom Konstal S.A.)

 • Produkcyjna walidacja procesu spawania na portalu spawalniczym celem potwierdzenia poprawności WPQR zgodnego z PN EN ISO 15613 (Marcin Marczewski – Alstom Konstal S.A.)

 • Metody testowania powłok lakierniczych (Sebastian Olejnik – Alstom Konstal S.A.)

 • Norma EN 10025-2 wraz z zawartymi w niej opcjami (Frank Pickardt – DB Systemtechnik GmbH)

 • Ogólne zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej na podstawie EN12663, wpływ tolerancji wykonania na wytrzymałość zmęczeniową

 • (Tomasz Zadorożny – Alstom Konstal S.A.)

 • Przegląd aktualności norm przywołanych w normie EN 15085.
  (Andrzej Świder - SLV-GSI Polska)

 • Nowe wydanie DVS 1620 - lipiec 2018 - Przegląd spawalniczy w budowie pojazdów szynowych (Marek Kołodziej - SLV-GSI Polska)


Uczestnicy znaleźli również czas na długie rozmowy kuluarowe, pozwalających na wymianę poglądów i zwarcie nowych znajomości.

Zgodnie z życzeniem uczestników wyrażonym w większości ankiet oraz w bezpośrednich rozmowach – już dziś zapraszamy na kolejną edycję seminarium.