Search

Seminarium w Karpaczu - 2020

Szanowni Państwo

SLV-GSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, reprezentującą DVS Zert
– jednostkę certyfikującą producentów wg EN 15085-2
oraz firmy ALSTOM Konstal S.A., Fronius Polska Sp. z o.o., 3M Polska Sp. z o.o., Weilburger Coatings GmbH mają przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium z zakresu:

 

Procesy specjalne w budowie pojazdów szynowych

 


Organizatorzy:
SLV-GSI Polska Sp. z o.o. – Zabrze
Alstom Konstal S. A. – Chorzów
Fronius Polska Sp. z o.o. – Gliwice
3M Poland Sp. z o.o. - Wrocław
Weilburger Coatings GmbH – Niemcy

Uczestnicy:
Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką budowania pojazdów szynowych, a w szczególności:

  • osoby nadzoru spawalniczego,
  • osoby nadzorujące proces klejenia,
  • osoby nadzorujące proces zabezpieczenia antykorozyjnego,
  • pracowników działów zapewnienia jakości (kontroli) w obszarze spajania i antykorozji,
  • kierowników działu zapewnienia jakości,
  • kierowników produkcji,
  • kierowników działów technicznych,
  • kierowników działów handlowych.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w seminarium, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań wytycznych ECWRV w zakresie uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach z zakresu budowy pojazdów szynowych.

Cel seminarium:
Celem niniejszego seminarium jest poszerzenie wiadomości w obszarze budowania pojazdów szynowych. Służy ono przedstawieniu określonych wymagań, ujętych w przepisach technicznych (EN 15085, DIN 6701, wytyczne ECWRV; wytyczne DVS, obowiązujące normy DIN/EN/ISO).

Tematy:
Przekazane i omówione zostaną wymagania tzw. uznanych Reguł Techniki, wymagania dotyczące projektowania pod kątem konstrukcyjnym, jak i z zakresu zabezpieczenia antykorozyjnego, wymagania specjalne zamawiających oraz użytkowników.

Wykładowcy Alstom Konstal przedstawią praktyczne spełnienie wymagań w zakresie budowy pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań ALSTOM.

Specjaliści z firm produkcyjnych przedstawią, stosowane w ich organizacjach rozwiązania i procesy.

Trenerzy/ wykładowcy:
Specjaliści firm: SLV GSI Polska; ALSTOM Konstal; 3M Poland Sp. z o.o.; Fronius Polska Sp. z o.o.; Weilburger Coatings GmbH; Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.; RFWW „Rawag” Sp. z o.o.; Dellner Components Sp. z o.o.

Miejsce seminarium:
Kompleks Wczasowy Sandra Spa
ul. Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Czas trwania:
3 dni

Termin seminarium:
18.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

Cena seminarium:
1.550,00 zł netto + VAT
(Cena obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe).

Zakwaterowanie:
W cenie ujęto zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Istnieje możliwość noclegów w pokojach jednoosobowych za dodatkową opłatą 200,00 zł netto.

Ostateczny termin zgłaszania udziału i wpłat należności za uczestnictwo:
02.03.2020 r.


PartnerzyZainteresowanych udziałem w naszym seminarium prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie drukowanymi literami (nie pieczątka) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e­‑mail: szkolenia@slv­‑polska.pl


Szanowni Państwo, już dziś zapraszamy na warsztaty z zakresu klejenia, które organizujemy w miesiącu czerwcu 2020 r., wspólnie z firmami 3M Polska Sp. z o.o. oraz Alstom Konstal S.A.