Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium w Karpaczu - 24-25.09.2020 r.

Na seminarium przedstawiona zostaną następujące tematy :

  • Zmiany w serii norm EN 10025 wydanie 2019,
  • Wymagania dla stali – grupy jakościowe, stan dostawy – dlaczego musimy o tym pamiętać,
  • Identyfikacja i identyfikowalność w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych,
  • Wymagania normy EN 1090-4 „Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian”,
  • Panele dyskusyjne dotyczące systemu ZKP wg EN 1090 oraz jego współistnienia z wymaganiami normy EN ISO 9001,
  • dodatkowo dla chętnych – warsztaty z zakresu wykonania i oceny zgładów makoro oraz badań powłok antykorozyjnch.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP, pełnomocników ds. SZJ, projektantów, technologów, pracowników określających wymagania dla zakupów stali oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją i kontrolą jakości.

Szkolenie, warsztaty odbędą się w dniach 24-25.09.2020 r. w hotelu SANDRA, ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI

(nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl lub pocztą na  adres SLV-GSI Polska, podany w stopce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 980,00 netto + VAT ( 1205,40 brutto).
dopłata do pokoju jednoosobowego 100zł netto (123,00zł brutto)

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty - 08 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.


Wróć