Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium spawalnicze nt. stalowych konstrukcji wg normy EN 1090 i przepisów niemieckich

Na seminarium przedstawiona zostaną następujące tematy:

  •     Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.
  •     Warunki techniczne dostawy stali wg znowelizowanej normy EN 10025.
  •     Chemia i elektrochemia jako czynniki wspomagające procesy spawania. Pasywacja złączy spawanych ze stali wysokostopowych.
  •     Spawanie stali wysokowytrzymałych – wymagania dla wytwórców wg DVS1715.
  •     Wybrane zagadnienie norm i przepisów w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych - wymagania, a rzeczywistość.

(szczegółowy plan w dalszej części wiadomości)


Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. (rozpoczęcie o godz. 9 00) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl lub pocztą na adres:

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 191
41-800 Zabrze

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 480,00 zł + VAT / za osobę (590,40 zł brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty: 22 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Do pobrania:

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [pdf]
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [doc]

 

PROGRAM SEMINARIUM w dniu 29.06.2021 r.


    9:00 ÷ 9:10  Otwarcie Seminarium.
    9:10 ÷ 10:30  Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.
    10:30 ÷ 11:00  Przerwa na kawę.
    11:00 ÷ 11:45 Warunki techniczne dostawy stali wg znowelizowanej normy EN 10025.
    11:45 ÷ 12:30  Chemia i elektrochemia jako czynniki wspomagające procesy spawania. Pasywacja złączy spawanych ze stali wysokostopowych. + pokaz urządzeń firmy BIO-CIRCLE.
    12:30 ÷ 13:15 Przerwa obiadowa.
    13:15 ÷ 14:00  Spawanie stali wysokowytrzymałych – wymagania dla wytwórców wg DVS 1715.
    14:00 ÷ 14:45 Wybrane zagadnienie norm i przepisów w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych - wymagania, a rzeczywistość.
    14:45 ÷ 15:00 Dyskusja i konsultacje indywidualne.
    15:00  Zakończenie seminarium.

 


Wróć