Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium spawalnicze nt. nowego wydania wg normy EN ISO 3834 oraz wymagań środowiskowych

   Na seminarium przedstawiona zostaną następujące tematy :

- Wymagania znowelizowanej serii norm EN ISO 3834-2; -3; -4:2021 oraz zmiany w stosunku do wydania z roku 2005.

- Walidacja sprzętu do produkcji spawalniczej.

- Wymagania środwiskowe w odniesieniu do zakładów prowadzących produkcję spawalniczą.

  (szczegółowy program w dalszej części wiadomości),

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów  ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23.11.2021 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych ( w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie ) oraz zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań  p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl lub pocztą na adres:

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 191
41-800 Zabrze

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 480,00 zł + VAT / za osobę (590,40 zł brutto).

 

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty: 16 listopada 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Do pobrania:

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [doc]
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [pdf]

 

PROGRAM  SEMINARIUM  w dniu  23.11.2021 r.     

9 00  ÷  9 10              Otwarcie Seminarium.

9 10 ÷  10 30            Wymagania znowelizowanej serii  norm EN ISO 3834-2,-3,-4 :2021 oraz       zmiany w stosunku do wydania z roku 2005. Przegląd wymagań norm EN 1090-2 oraz EN 15085

10 30  ÷  11 00          Przerwa na kawę.

11 00 ÷  12 30         Walidacja sprzętu do spawnia łukowego, kluczowym elementem jakości w procesie – Validator WeldScaner.

12 30  ÷  13 15             Przerwa obiadowa.

13 15  ÷ 14 00          Spawanie a wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska 

14 00  ÷ 14 45          Postanowienia normy EN 14717 „Spawanie i procesy pokrewne. Środowiskowy wykaz czynności kontrolnych”  w odniesieniu do wymagania punktu B20 normy EN ISO 14731:2019

14 45  ÷ 15 00          Dyskusja i konsultacje indywidualne.

             15 00          Zakończenie seminarium.


Wróć