Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy :

  • Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego,

  • Wytwarzanie elementów stalowych mostów kolejowych na rynek niemiecki . Przepis DBS 918 005,

  • Typowe błędy, niedociągnięcia i niezgodności stwierdzane podczas audytów wg EN 1090

  •  Natryskiwanie cieplne – wymagania dotyczące personelu

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio

związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu,

przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

  

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio

wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu

kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI

(nie pieczątka!)  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl   

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu - 570,00   netto  + VAT        ( 701,10 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty 15 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [doc]
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [pdf]

PROGRAM  SEMINARIUM  w dniu  22.06.2022 r.     

9 00  ÷  9 10                Otwarcie Seminarium.

9 10 ÷  10 30               Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych

                                  konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.    

10 30  ÷  11 00            Przerwa na kawę.

11 00 ÷  11 45             Wytwarzanie elementów stalowych mostów kolejowych na rynek niemiecki.

                                  Wymagania zawarte w przepisie DBS 918 005.

11 45 ÷  12 30            Typowe błędy, niedociągnięcia i niezgodności w funkcjonowaniu systemów

                                           zakładowej kontroli produkcji stwierdzane podczas audytów wg EN 1090

12 30  ÷  13 15             Przerwa obiadowa.

13 15  ÷ 15 00             Natryskiwanie cieplne (metalizacja) – Wymagania dla personelu wykonującego i

                                  nadzorującego wg zapisów norm PN-EN ISO 14918 i PN-EN ISO 12690

Dyskusja.

Konsultacje indywidualne.

Zakończenie seminarium.


Wróć