Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy:

  • Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego,
  • Właściwe przygotowanie blach = łatwiejsze spawanie i minimalizacja wystąpienia wad,
  • Certyfikacja malarni według wymagań FROSIO GuiD-CP
  • "PowerWave inteligentne rozwiązanie na miarę przemysłu 4.0."
  • Raport techniczny ISO/TR 18491 czyli jak prawidłowo obliczyć energię liniową spawania.
  • Spawanie stali wysokowytrzymałych – wymagania dla wytwórców
  • Nowe wydanie normy EN ISO 1461

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!)  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl  

 

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu  -   570,00   netto  + VAT        ( 701,10 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty   -   24 maja 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [pdf]
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [doc]

PROGRAM  SEMINARIUM w dniu 01.06.2023 r

9 00  ÷  9 10

Otwarcie Seminarium.

9 10  ÷  10 00

Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.

10 00  ÷  10 30

Właściwe przygotowanie blach = łatwiejsze spawanie i minimalizacja wystąpienia wad. Prezentacja firmy IN TECH MET

10 30  ÷  11 00

Przerwa na kawę.

11 00  ÷  11 45

PowerWave, inteligentne rozwiązanie na miarę przemysłu 4.0. Prezentacja firmy Lincoln Electric.

11 45  ÷  12 15

Certyfikacja malarni według wymagań FROSIO GuiD-CP

12 15  ÷  12 45

Raport techniczny ISO/TR 18491 czyli jak prawidłowo obliczyć energię liniową spawania

12 45  ÷  13 30

Przerwa obiadowa.

13 30  ÷ 14 00

Spawanie stali wysokowytrzymałych - wymagania dla wytwórców

14 00  ÷ 14 45

Nowe wydanie normy EN ISO 1461

 

Dyskusja.

Konsultacje indywidualne.

 

Zakończenie seminarium.


Wróć