Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Zaproszenie na seminarium aktualizujące wiedzę wykonawców stalowych konstrukcji spawanych

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy:

  • Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego,
  • Dodatkowe wymagania rynku niemieckiego dla budowli inżynierskich – nowe wydanie przepisu  ZTV-ING
  • Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych na rynek brytyjski – znak UK CA
  • Nowe wydanie EN ISO 3834-5 -  zmiany oraz przegląd przywołanych dokumentów
  • Typowe błędy, niedociągnięcia i niezgodności stwierdzane podczas audytów wg EN 1090
  • Natryskiwanie cieplne – wymagania dotyczące personelu.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. ( rozpoczęcie o godz. 9 00 ) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!)  załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl  

 

Koszt uczestnictwa w  szkoleniu  -   570,00   netto  + VAT        ( 701,10 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty   -   17 listopada 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

1. Zaproszenie na szkolenie
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [doc]
3. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu [pdf]

PROGRAM  SEMINARIUM w dniu 24.11.2022 r

9 00  ÷  9 10

Otwarcie Seminarium.

9 10  ÷  10 00

Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.

10 00  ÷  10 30

Dodatkowe wymagania rynku niemieckiego dla budowli inżynierskich – nowe wydanie przepisu  ZTV-ING

10 30  ÷  11 00

Przerwa na kawę.

11 00  ÷  11 20

Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych na rynek brytyjski – znak UK CA

11 20  ÷  11 45

Nowe wydanie EN ISO 3834-5 -  zmiany oraz przegląd przywołanych dokumentów

11 45  ÷  12 30

Typowe błędy, niedociągnięcia i niezgodności w funkcjonowaniu systemów zakładowej kontroli produkcji stwierdzane podczas audytów wg EN 1090

12 30  ÷  13 15

Przerwa obiadowa.

13 15  ÷ 15 00

Natryskiwanie cieplne (metalizacja) – Wymagania dla personelu wykonującego i nadzorującego wg zapisów norm PN-EN ISO 14918 i PN-EN ISO 12690

 

Dyskusja.

Konsultacje indywidualne.

 

Zakończenie seminarium.

 


Wróć