Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Szkolenie: Podstawy oceny metalograficznej – zgłady makro złączy spawanych - ZABRZE

Poniżej szczegóły oraz program dotyczący szkolenia z zakresu badań makro:

miejsce szkolenia: Siedziba firmy SLV-GSI Polska, ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze
termin szkolenia: 26 września, godz. 9.00
poruszane zagadnienia:

T1: Podstawy budowy złączy spawanych
T2: Przepisy i normy dotyczące badań makroskopowych złączy spawanych
T3: Wprowadzenie do oceny niezgodności na zgładach makroskopowych złączy spawanych
P4: Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań makroskopowych
P5: Ćwiczenia praktyczne – przygotowywanie próbek makroskopowych (szlifowanie, trawienie) i identyfikacja niezgodności
P6: Ćwiczenia praktyczne – dokumentowanie i ocena wyników badań makroskopowych (przygotowanie protokołu z badań makroskopowych)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 700,00 zł + 23% VAT / za osobę.

Na potrzeby szkolenia należy przygotować:

  • kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (formularz w załączniku),
  • odzież, rękawice i okulary ochronne,

Oryginały kart zgłoszenia uczestnicy przekażą organizatorowi w dniu szkolenia.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przekazanie uzupełnionej czytelnie i dokładnie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) karty zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia(at)slv-polska.pl oraz wniesienie opłaty na konto SLV-GSI Polska Spółka z o.o. (Pekao S.A. nr konta 59 1240 4849 1111 0010 8874 8909) najpóźniej 6 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, tj. do dn. 20.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.


Wróć