Search

Stan prac normalizacyjnych w zakresie zmian do serii norm EN 1090

EN 1090-1:

Nadal obowiązuje wydanie EN1090-1:2009+A1:2011 (w Polsce wprowadzone jako

PN – EN 1090-1+A1: wyd. listopad 2012).

Nowe wydanie tej normy znajduje się ciągle w fazie opracowywania przez grupę roboczą WG15 komitetu technicznego CEN/TC 135. Najbliższe posiedzenie grupy roboczej planowane jest na luty 2018. Ciągle jeszcze nie został opracowany projekt nowej normy do ankietowania. W związku z czym nie należy spodziewać się opublikowania nowego wydania tej normy w 2018 roku.

Zaproponowano m.in. następujące zasadnicze zmiany w nowym wydaniu normy EN 1090-1:

 • dopasowanie zapisów normy do Rozp. UE 305/2011,

 • zawężenie zakresu normy do „faktycznie” nośnych elementów konstrukcyjnych, których awaria prowadzi do awarii całego obiektu lub znacznej jego części,

 • wyłączenie z normy balustrad, barierek, ogrodzeń, schodów, które służą jedynie do spełnienia podstawowego wymagania nr 4 „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów” z Rozp. UE 305/2011 i nie są konstrukcjami nośnymi,

 • jednoznaczne wyłączenie z normy elementów elektrowni wiatrowych,

 • zdefiniowanie na nowo właściwości użytkowych wyrobu, poprzez użycie określeń bliższych praktyce,

 • zmiana załącznika ZA,

 • usunięcie przykładów deklaracji i etykiet ze znakowaniem CE.

EN 1090-2:

Nadal obowiązuje wydanie EN 1090-2: 2008+A1:2011 (w Polsce wprowadzone jako PN – EN 1090-2+A1: sierpień 2012.

Nowe wydanie tej normy (projekt ostateczny) zostało przedstawione do formalnej akceptacji. W przypadku wyniku pozytywnego norma może zostać opublikowana pod koniec 2018 roku.

W stosunku do poprzedniego wydania proponowane były następujące zmiany:

 • usunięto zał. B (wytyczne ustalania klas wykonania). Wytyczne te przeniesiono

  w Niemczech do załącznika krajowego ( NA ) normy DIN EN 1993-1-1,
 • kwalifikowanie procesu prostowania termicznego dla stali w gatunkach od S690 wraz z jednoznacznym określeniem zakresu badań

 • kwalifikowanie technologii spawania spoin pachwinowych za pomocą złącza krzyżowego dla gatunków stali od S460,

 • wprowadzenie wymagań w zakresie spawania stali zbrojeniowych z odniesieniem do ISO 17660

 • zmiana wymagań dla kwalifikacji nadzoru spawalniczego w odniesieniu do grubości spawanych elementów,

 • w zakresie kwalifikowania procesu cięcia termicznego:

 • badania twardości wymagane dla gat. stali powyżej S460,

 • badanie twardości dla gat. niższych jeśli tak uzgodniono,

 • podwyższenie dopuszczalnej twardości do 450 HV10;

 • wymagania dot. próbki do badań podano w zał. D


 • zmiana zakresu dodatkowych badań nieniszczących,

 • wymóg dodatkowych badań nieniszczących również dla klasy EXC1.


1090-3:

Nadal obowiązuje wydanie EN 1090-3: 2008 (w Polsce wprowadzone jako PN – EN 1090-3: 2008).Nowe wydanie tej normy pozytywnie przeszło proces ankietowania i wkrótce zostanie przekazane do formalnej akceptacji.

Brak informacji o spodziewanym terminie opublikowania.Nowe części EN 1090:

EN 1090-4: „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych- część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian”.

Norma została wprowadzona i opublikowana w 2018 roku – (EN 1090-4:2018). W Polsce obowiązuje w wersji angielskiej jako PN – EN 1090-4:2018-09.


EN 1090-5:

„Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych- część 4: Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropów i ścian”.

Norma została wprowadzona i opublikowana w 2017 roku – (EN 1090-5:2017). W Polsce obowiązuje w wersji angielskiej jako PN – EN 1090-5:2017-05.


Wróć