Search
Menü
"Welding Society for International Ltd.
Międzynarodowe Towarzystwo Spawalnictwa sp. z o. o.
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Po RAZ PIERWSZY W POLSCE Kurs personelu antykorozji – KOR-Schein wg ZTV-ING

W przypadku konstrukcji przeznaczonej na rynek niemiecki obowiązują wymagania przepisu ZTV-ING „Dodatkowe warunki techniczne umów
i wytyczne dla konstrukcji inżynierskich”.

Jednym z wymagań jest posiadanie personelu kwalifikowanego w zakresie antykorozji (wymaganie dotyczy również kierowników budowy).

Według ZTV-ING, część 4, rozdział 3 „Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych” – „Brygadzista prac antykorozyjnych musi posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem”.

Tym potwierdzeniem dla wykonawców niemieckich jest świadectwo szkolenia Rady Doradczej Federalnego Stowarzyszenia ochrony antykorozyjnej

e.V. (BVK) „KORSchein”. (kurs 3 tygodnie – odnawiany co 3 lata)

Dla oferentów zagranicznych wymagany jest równorzędny dowód kwalifikacji”.

 

W wielu przypadkach, gdy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonywane jest przez firmy polskie, występują problemy z jednoznacznym stwierdzeniem jakie świadectwo może zostać uznane jako „równorzędny dowód kwalifikacji”.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, w celu ułatwienia spełnienia ww. wymagania, SLV-GSI Polska wraz z SLV Duisburg proponuje pierwszy w Polsce kurs oparty o program szkolenia KOR-Schein.

Po kończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma świadectwo równorzędne z certyfikatem KOR-Schein wystawione przez SLV Duisburg (Jednostka uprawniona do prowadzenia szkoleń KOR-Schein).

Czas trwania kursu:

- 5 dni + egzamin dla osób posiadających certyfikat FROSIO

- 15 dni + egzamin dla osób bez certyfikatu FROSIO

Rozpoczęcie kursu – 4 października 2021

Zainteresowanych proszę o kontakt

Jerzy Kozłowski

jerzy.kozlowski(at)slv-polska.pl

786 866 587


Wróć