Search

Seminarium spawalnicze 29.10.2019 - Zabrze

Na seminarium przedstawione zostaną następujące tematy :

  • Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019,
  • Zadania i odpowiedzialność nadzoru spawalniczego w odniesieniu do kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska - nowe wymaganie normy PN-EN ISO 14731:2019,
  • Oznaczenia spoin na rysunkach technicznych wg nowego wydania normy PN-EN ISO 2553:2019,
  • Nowoczesne środki ochrony osobistej firmy 3M stosowane przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.10.2019 r. (rozpoczęcie o godz. 900) w Hotelu „ALPEX ” w Zabrzu, przy ul. Franciszkańskiej 8 – parking z tyłu lokalu.

Wykłady poprowadzą przedstawiciele SLV-GSI Polska: mgr inż. Jerzy Kozłowski orazmgr inż. Paweł Mucek.

W drugiej części seminarium przedstawiciele firmy 3M, przedstawiąnowoczesne środki ochrony osobistej przeznaczone dla personelu wykonującego prace spawalnicze.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl

Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 480,00 netto + VAT (590,40 brutto).

Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty - 22 października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

PROGRAM SEMINARIUM w dniu 29.10.2019 r.

9 00 ÷ 9 10
Otwarcie Seminarium.

9 10 ÷ 10 30
Zadania i odpowiedzialnośc nadzoru spawalniczego w świetle wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14731:2019.

10 30 ÷ 11 00
Przerwa na kawę.

11 00 ÷ 12 30
Zadania i odpowiedzialnośc nadzoru spawalniczego w odniesieniu do kwestii zdrowia oraz bezpieczeństwa środowiska - nowe wymaganie normy PN-EN ISO 14731:2019.

12 30 ÷ 13 15
Przerwa obiadowa.

13 15 ÷ 15 00
Oznaczenia spoin na rysunkach techniczny wg nowego wydania normy PN-EN ISO 2553:2019.

Nowoczesne środki ochrony osobistej firmy 3M stosowane przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Dyskusja.

Konsultacje indywidualne.

Zakończenie seminarium.

 

Pliki do pobrania:


Wróć