Search

Seminarium spawalnicze 27.06.2019 - Zabrze

Na seminarium przedstawiona zostaną następujące tematy:

  • Aktualny stan norm i przepisów w zakresie konstrukcji budowlanych,
  • Spawanie stali zbrojeniowych - najważniejsze aspekty oraz stawiane wymagania jakościowe ,
  • Kwalifikowanie technologii spawania przez przyjęcie standardowej technologii spawania – EN ISO 15612 – standardowe technologie spawania dla urządzeń firmy Kemppi wraz z pokazem urządzeń firmy Kemppi (szczegółowy program w załączeniu),

z corocznego cyklu „Wytwarzanie i projektowanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle normy EN 1090 i przepisów niemieckich”.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio
związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.06.2019 r. (rozpoczęcie o godz. 9 00) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Wykłady poprowadzi: Mgr inż. Piotr Gładysz - SLV Polska.

W drugiej części seminarium przedstawiciele firmy PAS oraz Kemppi, przedstawią zagadnienia dotyczące stosowania standardowych technologii spawania wg EN ISO 15612 oraz zaprezentują nowoczesne urządzenia spawalnicze firmy Kemppi.

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail:
seminarium(at)slv-polska.pl lub pocztą na adres SLV-GSI Polska, podany w stopce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 480,00 netto + VAT (590,40 brutto).
Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty - 21 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Do pobrania:


Wróć