Search

Seminarium - Wytwarzanie i projektowanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle normy EN 1090 i przepisów niemieckich


z corocznego cyklu „Wytwarzanie i projektowanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle normy EN 1090 i przepisów niemieckich”.

Seminarium kierowane jest do osób nadzoru spawalniczego, pełnomocników systemów ZKP oraz pracowników bezpośrednio związanych z produkcją, jak również kontrolą jakości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 07.06.2018 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00) w „Restauracji Pod Kasztanami” w Zabrzu, przy ul. Wolności 190 – parking z tyłu lokalu.

Wykłady w języku niemieckim (tłumaczone na bieżąco na język polski) poprowadzi:
- Dr. – Ing.  Bernd Kranz  - SLV Halle,

W drugiej części seminarium  inż. Artur Rusin z Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, przedstawi zagadnienia związane z wpływem stosowanych technologii produkcyjnych na jakość cynkowania wraz z omówieniem przykładów i prezentacją próbek.
 
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim (w związku z tym prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uwzględniane m.in. przy odnawianiu certyfikatu  kompetencji i sprawdzaniu spełnienia wymagań p-ktu 6.3.2 normy EN 1090-1 podczas audytów systemów ZKP wg EN 1090-1.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI (nie pieczątka!) załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: seminarium(at)slv-polska.pl   lub pocztą na
adres SLV-GSI Polska, podany w stopce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu - 480,00 netto  + VAT ( 590,40 brutto).
Ostateczny termin zgłoszenia oraz wpłaty - 31 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

PROGRAM  SEMINARIUM  w dniu  07.06.2018 r.

9.00  ÷  9.10
Otwarcie Seminarium.
        
9.10  ÷  10.30
Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego.
    
10.30  ÷  11.00
Przerwa na kawę.

11.00  ÷  12.30
Prawidłowy dobór stali na konstrukcje spawane względu na pękanie kruche oraz zasady określania wymaganej ciągliwości międzywarstwowej „Z” na bazie Eurokod 3 ( EN 1993-1-10). Właściwy dobór rodzaju i zakresu badań nieniszczących złaczy spawanych
w świetle wymagań  EN 1090-2.

12.30  ÷  13.15
Przerwa obiadowa.

13.15  ÷ 15.00
Praktyczne aspekty procesu cynkowania ogniowego, wpływ technologii stosowanych przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych na jakość powłok cynkowych, przedstawienie przykładów i próbek z badań.
        
Dyskusja.

Konsultacje indywidualne.

Zakończenie seminarium.

 

Załączniki


Wróć