Home
home

 

 

POROZUMIENIE W ZAKRESIE DOKSZTAŁCANIA ORAZ TRANSFERU WIEDZY W OBSZARZE OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
Projekt partnerski – KorrAll ( 2013-2015 )

Partnerstwo KorrAll utworzone w ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską programu „Uczenie się przez całe życie”- Leonardo da Vinci, miało na celu zawiązanie współpracy w zakresie szkolenia zawodowego dla obszaru zabezpieczeń antykorozyjnych.

Partnerstwo w pierwszej kolejności dążyło do wymiany doświadczeń i wzajemnej wymiany know-how pomiędzy ekspertami krajów partnerskich na polu ochrony antykorozyjnej, tworzenia ścisłego powiązania pomiędzy kształceniem zawodowym na wymienionym powyżej obszarze technicznym ze światem pracy na płaszczyźnie europejskiej oraz doradztwa w obszarze kształcenia zawodowego (przez partnera niemieckiego).

Podczas wizyt w ramach partnerstwa, oprócz przedstawienia tematów ukierunkowanych na praktykę w obszarze ochrony antykorozyjnej, doszło do wymiany strategii kwalifikacyjnych i programów kształcenia w krajach uczestników projektu. Projekt dał instytucjom partnerskim możliwość połączenia ich wiedzy i doświadczeń na polu kształcenia zawodowego w zakresie ochrony antykorozyjnej na płaszczyźnie europejskiej.


PARTNERZY I ZESPOŁY ROBOCZENIEMCY

GSI mbH - Oddział SLV Duisburg ( GSI SLV Duisburg - koordynator projektu )
Dr.-Ing. T.Maget
E-Mail : maghet@slv-duisburg.de


IFINKOR- Instytut ds. konserwacji i technik antykorozyjnych GmbH, Instytut przy Wyższej Szkole Zawodowej Południowej Westfalii , Iserlohn
Prof. Dr.-Ing. R. Feser
E-Mail : mailto:feser.ralf@fh-swf.de


RUMUNIA

Rumuńskie Stowarzyszenie Spawalnicze ( ASR )
Prof. Dr.-Ing. D.Dehelean
E-Mail : ddehelean@asr.ro


Uniwersytet "Eftimie Murgu" z Resita , Rumunia ( UEMR )
Prof.Dr.-Ing. D. Frunzaverde
E-Mail : rector@uem.ro


POLSKA

SLV-GSI Polska Sp. z o.o.
Dipl.- Ing. P. Gładysz
E-Mail : piotr.gladysz@slv-polska.pl

CELE PROJEKTU

Głównym celem partnerstwa KorrAll była wymiana doświadczeń oraz umożliwienie wzajemnej wymiany know-how między ekspertami krajów partnerskich w dziedzinie ochrony antykorozyjnej oraz w obszarze form kształcenia zawodowego i istniejących ofert kształcenia. Działania przeprowadzone w ramach projektu można było przyporządkować do kilku obszarów tematycznych:
 • Przedstawienie istniejących sposobów kwalifikacyjnych w dziedzinie ochrony antykorozyjnej (płaszczyzna krajowa, międzynarodowa),
 • Analiza krajowych/europejskich ram kwalifikacyjnych, norm, procedur, przepisów technicznych, specyficznych problemów oraz specyficznego zapotrzebowania w krajach partnerskich,
 • Porównanie możliwości wpływu poszczególnych partnerów na stan kształcenia i dokształcania,
 • Analiza metod i możliwości dotyczących transparentności kwalifikacji, w celu osiągnięcia porównywalności kompetencji, poziomu wiedzy i kwalifikacji fachowych przez co mogły być one wykorzystane także przez kraje partnerskie,
 • Włączenie krajów partnerskich w niemiecką, względnie europejską, mentalność kształcenia i zapewnienia jakości (w dziedzienie ochrony antykorozyjnej)
Strategie służące osiągnięciu celów brały pod uwagę tematy przekrojowe, jak np.:
 • Wzajemne uczenie się od siebie, nabywanie wiedzy i kompetencji, transfer wiedzy (know how)
 • Spotkanie między przedstawicielami organizacji partnerskich (m.in. wymiana tematów praktycznych, opracowania w dziedzinie ochrony przeciwkorozyjnej, wymagania dotyczącego wykonywania prac antykorozyjnych, wymagania dotyczące kwalifikacji personelu itd.)
 • Spotkanie z przedstawicielami przemysłu i innymi zainteresowanymi (producentami wyrobów budowlanych, firmami wykonującymi prace w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej itd.).

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Kick-off-Meeting w Duisburgu, Niemcy, wrzesień 2013 - Pobierz artykuł
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń w Zabrzu, Polska, listopad 2013 - Pobierz artykuł
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń w Resita, Rumunia, luty 2014
 • Warsztaty w Zabrzu, Polska, marzec 2014
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń w Duisburgu i Iserlohn, Niemcy, marzec 2014
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń w Hermannstadt (Konferencja ASR) oraz Resita, Rumunia, kwiecień 2014
 • Spotkanie i wymiana doświadczeń w Duisburgu, Niemcy, kwiecień 2014
 • Spotkanie KorrAll i wymiana doświadczeń w ramach konferencji „Pro Corrosion Protection“ GSI SLV Duisburg, w Duisburgu, Niemcy, wrzesień-październik 2014
 • Warsztaty w Duisburgu, Niemcy, październik 2014
 • Spotkanie KorrAll i wymiana doświadczeń w Gliwicach i Zabrzu, Polska, listopad 2014
 • Warsztaty w Duisburgu, Niemcy, kwiecień 2015
 • Spotkanie KorrAll i wymiana doświadczeń w Timisoarze i Coronini, Rumunia, kwiecień-maj 2015
 • Warsztaty w Bukownie, Polska, czerwiec 2015
 • Spotkanie KorrAll i wymiana doświadczeń w Duisburgu, Niemcy, lipiec 2015
 • Warsztaty w Gliwicach, Polska, lipiec 2015
 • Warsztaty w Resita, Rumunia, lipiec 2015

REZULTATY